SAATIS SURURI
Nama Mandarin: 沙幸福
NIPY.G: 201607 01 021
T.T.L: Lumajang, 02 Februari 1989
Jabatan: Operator PAUD
Jenis GTK: Operator PAUD